Een tijd geleden alweer recenseerde ik het boek ‘Moments of impact’ voor Managementboek. De afgelopen maanden heb ik er veel aan teruggedacht en het er weer op nageslagen. We hebben onze ideeën over bijeenkomsten drastisch bij moeten stellen. Vaak zijn fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk. Des te belangrijker is het om ook online bijeenkomsten met impact te organiseren…

Moments of impact’ is een boek met een missie: het uitroeien van zoveel mogelijk tijdrovende en energieslurpende strategiemeetings. De auteurs Chris Ertel en Lisa Kay Solomon geven je tools om er inspirerende en productieve strategieconversaties van te maken, die een blijvende indruk achterlaten.

Al direct in de inleiding van het boek ‘Moments of impact’ werd ik gegrepen door de noodzaak van deze essentiële vaardigheid voor leidinggevenden. Chris Ertel en Lisa Kay Solomon weten waar ze het over hebben. Het hele boek ademt ervaring: niet alleen door de vele gevarieerde praktijkvoorbeelden, maar ook door de makkelijk te volgen stappen om strategische conversaties te organiseren die impact hebben.

Strategische conversaties werken als een vliegwiel op bepaalde momenten in het veranderproces van een organisatie. Ze helpen het ontwikkelproces op gang. Er zijn verschillende bijeenkomsten nodig, omdat in iedere strategische conversatie slechts een doel centraal staat. Ze formuleren daarvoor vijf kernprincipes van strategische conversaties. Welke dat zijn lees je verder in mijn recensie.

De laatste 60 bladzijden van het boek bevatten een zogenaamde starterskit. Dat is een compacte samenvatting of checklist, waarmee je zelf aan de slag kan. Daarmee maken ze hun belofte – om jou als lezer beter toe te rusten om zelf succesvolle strategische conversaties vorm te geven – meer dan waar.

In de afgelopen maanden heb ik deze ‘starterskit’ voor mezelf uitgebreid met online samenwerkingstools zoals Miro, Padlet en Notion.