Project Description

Diverse projecten bij de afdeling Maatschappelijke Zorg die als centrumgemeente verantwoordelijk is voor de gemeenten in Zuid-Holland-Zuid. Procedures rond deelnemende gemeenten en gemeenteraad en raadscommissies, overleg met wethouders, directeuren van betrokken organisaties en stakeholders

Schrijven van plan voor aanpak verslavingszorg in de regio

Schrijven van lokaal gezondheidsbeleid hoofdstuk alcohol en sportkantines

Projectleider Opstarten procedure Huiselijk Geweld binnen 10 dagen. Samenwerking met OM, politie, GGZ, Blijf van mijn Lijf om uithuisplaatsing en hulpverlening soepel te laten verlopen