Project Description

Professionalisering jeugdgezondheidszorg door richtlijnen van Nederlands JeugdInstituut (NJI) in te voeren en systeem voor  onderlinge beoordeling van niveau jeugdartsen opzetten. Dit ook uitgebreid naar assistenten.