Project Description

In het kader van de NIAZ accreditatie in orde maken van de governance eisen, het inventariseren en opschonen van interne commissies, opstellen van governance documenten, statutenwijziging begeleiden en heropstarten van ethische commissie