Project Description

Bijscholingsworkshop voor wond- en stoma verpleegkundigen om zelf beleid te maken in het ziekenhuis om de toegevoegde waarde van deze disciplines beter voor het voetlicht te krijgen.