TEAMCOACHING

Teams hebben hun eigen dynamiek en vragen om coaching op maat. Gericht op de teamleider en het team als geheel. In co-creatie.
Gebaseerd op purpose en waardecreatie.

TEAMCOACHING

Excelleren en groeien naar een zelfontwikkelend en hecht team om moeiteloos de meest complexe vraagstukken voor cliënten op te lossen onder begeleiding van een gecertificeerd Foundation Teamcoach (EMCC)

Vrijwel iedereen werkt in één of meerdere teams. En dat is niet voor niets. Samen zie je meer, hoor je meer, weet je meer en kun je tot oplossingen komen die je in je eentje niet bedenkt.

En dat is wat jouw cliënten tegenwoordig nodig hebben. Hun problemen worden steeds ingewikkelder. En om je cliënten goed te helpen moet je vaak samenwerken met collega’s (van andere afdelingen) of zelfs met andere organisaties. Heb je daar wel je juiste vaardigheden en voorwaarden voor?

Om als team optimaal te functioneren is het niet genoeg om ‘gewoon’ je werk te doen. Je moet ook investeren in elkaar, de discussie durven voeren over wat beter kan, weten waar elkaars kwaliteiten liggen en elkaar waar nodig helpen om tot een goed resultaat te komen. Met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor het eindresultaat en niet afschuiven op collega’s of de manager.

Klinkt logisch, toch? En toch wordt er vaak nog (te) weinig geïnvesteerd in een team als geheel. Zo kan het gebeuren dat zo’n team met hoogopgeleide, intelligente individuen toch matig presteert. Puur omdat ze niet werken aan wat ze met elkaar kunnen bereiken.

Gemiddelde waardering teamcoaching: 8,2

Wil jij zelf aan de slag om jouw teamprestaties te verbeteren?
Schrijf je dan nu in voor deze onlinetraining met persoonlijke begeleiding.

In 6 thema’s leer je hoe je van jouw team een (h)echt en zelfontwikkelend team maakt.
Meer informatie

logo NOBCO
banner

Marianne heeft aan een half woord genoeg. Ze heeft voor ons een snel en effectief programma opgesteld, waarbij heel duidelijk en realistisch was ingeschat welk ‘huiswerk’ wij moesten aanleveren. We hebben daardoor goed prioriteiten kunnen stellen. We werken nog steeds op deze manier.

Annemieke Omtzigt, voorzitter medische staf, Flevoziekenhuis

We hebben samen met Marianne een passend programma opgesteld, dat aansloot bij het niveau van het team. We zijn ons nu meer bewust van het belang om ons in te leven in de ander en de organisatie. Het geheel was prikkelend en praktisch.

Dick van Bodegraven, manager Care, Eleos

Hoe goed kan jouw team dat eigenlijk? Samenwerken, verantwoordelijkheid delen…

De hoogste tijd om te werken aan jullie ‘teaming’vaardigheden.
Dat gaat niet over de inhoud van je werk, maar de manier waarop je samenwerkt in het team. Teamwork als een werkwoord, zeg maar. Amy Edmonson, hoogleraar aan Harvard Business School heeft dit onderzocht en de term ervoor bedacht.

Onder teamcoaching versta ik het begeleiden van het team, inclusief de leidinggevende, om op die manier de organisatie verder te ontwikkelen. Het is een manier om te werken aan de lange termijn doelen van de organisatie, aan het verbeteren van de resultaten, aan meer klant- en medewerkerstevredenheid. Het is een combinatie van organisatieadvies en coaching.

Een voorbeeld om het concreet te maken

Je kunt je voorstellen dat een wijkteam een spin in het web is van allerlei relaties om tot de beste oplossing voor een cliënt te komen. Dit gaat vaak over de grenzen van de eigen organisatie heen. De vragen van de cliënt zijn complex en de oplossingen vragen veel creativiteit en deskundigheid. Daarom werk je in een multidisciplinair team, misschien wel vanuit meerdere organisaties. Juist in díe situaties is de doelstelling van het team een heel andere dan die van de afzonderlijke organisaties en dat leidt tot uitdagingen en soms spanningen of loyaliteitsconflicten. De opdrachtgever van zo’n team, wellicht één van de deelnemende organisaties of de gemeente, moet toezien op een goede uitvoering van de opdracht, maar geeft geen leiding aan de individuele teamleden.

Verheldering van de ‘purpose’ van het wijkteam kan in zo’n geval veel opleveren. Teamleden kunnen daardoor beter prioriteiten stellen. Gedeelde verantwoordelijkheid is een andere factor die vaak tot vertraging en energieverlies leidt. Samen de schouders eronder en helpen waar nodig zijn eigenschappen van een hecht team waar je met plezier in werkt en tot ongekende prestaties komt.

Marianne heeft mij geholpen inzicht te krijgen in mijn persoonlijke kwaliteiten en zwaktes. Het model dat gehanteerd werd heeft naast zelfreflectie een zeer positief resultaat opgeleverd over hoe we elkaar binnen het team kunnen versterken. Heb het traject als zeer verfrissend en succesvol ervaren!

Jasper van Blerk, CEO, Appendee

Marianne heeft met ons een mooi programma samengesteld om onze klantgerichtheid en onderlinge samenwerking te verbeteren. Het was vooral heel praktisch toepasbaar en heeft ons als team dichter bij elkaar gebracht.

Sonja Mons, hoofd stafbureau, Sint Anna Zorggroep

Hoe ziet een teamcoachingtraject eruit?

Teamcoaching is eigenlijk altijd een reis, waarbij je van tevoren niet precies weet hoe je bij je einddoel gaat komen. Het eerste deel van het traject bestaat uit een onderzoek naar de huidige situatie. In relatie tot het gewenste eindresultaat, natuurlijk. Aan de hand van gesprekken, vragenlijsten en data over het functioneren van het team, verzamel ik informatie om beeld te krijgen van de situatie. Samen met het team bespreek ik de resultaten en bepalen we samen wat er moet gebeuren om verbeteringen door te voeren. Tot zover lijkt het misschien wel op een traject dat je kent van consultants.

Vervolgens begint het coachende gedeelte van het traject. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan ik teambijeenkomsten bijwonen en gebruiken om te coachen of teamdagen organiseren om te werken aan het team als geheel en kennis te vergroten. In ieder geval zal ik nooit de rol van de leidinggevende overnemen. Je kunt mij meer zien als een partner voor het team. Waarschijnlijk zal ik de leidinggevende wat vaker individueel spreken, zodat die kan groeien als coachend manager.

Een teamcoachingtraject is minder vast omlijnd. We bekijken steeds samen met het team, de leidinggevende en de opdrachtgever wat een passende volgende stap zal zijn. Voorop staat de ontwikkeling van het team als geheel om daarmee de organisatie en de stakeholders verder te brengen.

In september rond ik de eerste EMCC gecertificeerde teamcoachingopleiding af. Daarmee breng ik de nieuwste wetenschappelijke inzichten in dit jonge terrein van teamcoaching mee. Laat jouw organisatie daarvan profiteren en neem contact met mij op of maak een vrijblijvende afspraak om van gedachten te wisselen over wat ik voor jouw team kan doen.

Marianne verplaatste zich goed in diverse stakeholders in het proces. Dat heeft een waardevol en goed toepasbaar traject opgeleverd.

Jan van Laarhoven, bestuurder, Sint Anna Zorggroep