De Week van…
Dat fenomeen ken je vast wel.
Organisaties en goede doelen buitelen over elkaar heen om op die manier aandacht te vragen voor een onderwerp.
Deze maand is het wel heel erg. Varierend van de Week van de Loopbaan, van de Alfabetisering, van het Landschap tot aan de Vredesweek en dus ook de Week van het Werkgeluk.

En dat laatste vind ik wel een interessant onderwerp.
Want hoe gelukkig ben jij in je werk?
Geef het eens een rapportcijfer…

En wist je dat de manager voor 20% van de werknemers reden is om te blijven, maar ook voor 20% juist de reden om weg te gaan?
In Amerika heeft 65% van de werknemers in het afgelopen jaar eigenlijk niks positiefs over zijn werk te melden. Terwijl in Nederland we ons werk toch met een 7,2 een ruime voldoende geven.

Het is dus wel een onderwerp om je in te verdiepen, nietwaar?!
Als manager wil je toch dat je medewerkers reden hebben om te blijven.
Als HR-professional wil je het werkgeluk van medewerkers vergroten. Je bent toch een soort Chief Happiness Officer…
Maar ook voor jou als individu is het interessant om te kijken wat je kunt doen om je lekkerder te voelen op je werk en meer plezier te halen uit dat waar je de meeste tijd van de week aan besteed.

Ik heb daarom deze keer een lange nieuwsbrief. Met een artikel over werkgeluk. Ter voorbereiding hierop heb ik een lezing van Hein Zegers bijgewoond. Hij is psycholoog en doet onderzoek naar soberheid en geluk. Maar ook heb ik de Happiness at Work Summit gevolgd met lezingen van o.a. Leo Bormans en Andrea Callahan.
Ik deel graag al deze praktische inzichten waarmee jij al meteen op je eerstvolgende werkdag je voordeel kunt doen.
Hoe gelukkig ben jij op je werk?

Werk geeft structuur en inhoud aan je dag. Misschien merk je dat pas echt als je (een tijdje) geen werk hebt… Maar nog meer dan dat geeft (betaald) werk je het gevoel van ‘nodig zijn’, ertoe doen en daadwerkelijk kunnen bijdragen. Hoe vaak ga jij zonder voldoening naar huis? Hoe vaak vraag je je af of je dit werk moet blijven doen?

Misschien vind je jouw werk inhoudelijk niet interessant of heb je geen leuke collega’s? Het kan ook zijn dat je niet gewaardeerd wordt. Of dat je te moeilijk of teveel werk hebt.
Er zijn veel factoren van invloed op hoe jij je voelt op het werk.
Voor een groot deel kun je daar zelf invloed op uitoefenen, maar voor 40% van de medewerkers is de manager bepalend om bij de organisatie te blijven (20%) of juist weg te gaan (20%).

Hoe (on)gelukkig ben jij eigenlijk op je werk?
In dit artikel lees je alles over werkgeluk en hoe je dat kan vergroten. Of je nu medewerker of manager bent.

40% ervaart weinig werkgeluk

Werkend Nederland scoort een 7,2 op werkgeluk. Dat is een voldoende. Maar als je preciezer kijkt is het toch niet zo’n heel goede score. Uit het onderzoek van Effectory blijkt dat 59% van de medewerkers veel werkgeluk ervaart en uitkomt op een 7,5 of hoger. Maar 41% zit daaronder en ervaart matig of geen werkgeluk. Ook oudere werknemers scoren beduidend lager. Uit Amerikaans onderzoek blijkt zelfs dat 65% van de medewerkers niets positiefs te melden heeft over zijn werk in het afgelopen jaar. 25% van de medewerkers vindt zijn werk ronduit saai! (bron: Effectory, mrt 2019)

Werkgeluk wordt gemeten door te kijken naar tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid. Medewerkerstevredenheid leidt niet automatisch tot een hogere productiviteit. Bevlogen medewerkers zetten wel dat stapje extra en zijn een inspiratiebron voor hun collega’s. Maar zij zijn vooral enthousiast over hun vak en minder betrokken bij de organisatie. Op de krappe arbeidsmarkt van tegenwoordig is het belangrijk om mensen ook aan je organisatie verbonden te houden, anders vertrekken medewerkers nog voordat ze echt bijdragen aan de organisatie.

De 4 pijlers van werkgeluk

“Mensen die gelukkig zijn op het werk functioneren beter op andere terreinen. Ze zijn loyaler, blijven langer aan de organisatie verbonden, minder depressief, maken minder fouten en zijn klantvriendelijker en creatiever.”, zegt Leo Bormans. Hij schreef het World Book of Happiness en geldt als ambassadeur voor geluk en levenskwaliteit. “Je bent tussen 9 en 5 geen ander mens dan van 5 tot 9. Het scheiden van werk en privé of je werk opvatten als vervelende onderbreking van het weekend draagt niet bij aan je levenskwaliteit. Kortom, je kunt op je werk niet alleen gericht zijn op targets en KPI’s. Sociale interactie en je waardevol voelen zijn minstens zo belangrijk.”

Werkgeluk zit vaak niet zozeer in de harde factoren, zoals salaris, secundaire voorwaarden en een goed ingerichte werkplek, maar meer in zachte factoren. Vrijheid in het werk, taken emotioneel goed aankunnen, prettige collega’s, een motiverende leidinggevende en een gezonde werk-privé balans zijn belangrijk. Daardoor voelen mensen zich voldaan na een lange dag presteren.

Het PERK-model is ontwikkeld aan de Berkley University. Het model is genoemd naar de beginletters van de vier pijlers van werkgeluk: Purpose, Engagement, Resilience en Kindness.

Purpose (visie)

Passen jouw dagelijkse werkzaamheden bij jouw belangrijkste persoonlijke waarden? Doe je dingen waar je van houdt en in gelooft.

Engagement (bevlogenheid)

Hoe betrokken ben je bij je werk? Heb je plezier in je werk en bijvoorbeeld leuk contact met collega’s? Hoeveel ruimte heb je om zelf te beslissen over je agenda, je taken en je persoonlijke ontwikkeling. En tot slot: heb je de gelegenheid om werk te doen waar je in opgaat en niet telkens op de klok zit te kijken (flow).

Resilience (veerkracht)

Hoe goed kun je omgaan met tegenslag? Kun je ervan leren en je aanpassen aan nieuwe omstandigheden? Mag je fouten maken in de organisatie?

Kindness (vriendelijkheid)

Word je gerespecteerd op je werk en respecteer jij anderen? In hoeverre deel je informatie of materiaal met elkaar, luister je naar elkaar en geven jullie elkaar complimenten? Hoe vaak toon je dankbaarheid en compassie?

In onderstaande video (6 min) legt Leo Bormans in een interview bij Omroep Brabant uit wat geluk is en hoe je het kan vergroten.

De 4 W’s om je werkgeluk te vergroten

Ik gaf aan het begin van dit artikel al aan dat je zelf ook wat kan doen aan werkgeluk.
Of je nu medewerker of manager bent.
Je brengt teveel tijd op je werk door om tot die 40% ongelukkige werknemers te blijven behoren. Mocht je uit het bovenstaande PERK-model nog geen idee hebben gekregen waar je nog wat kunt doen. Dan volgen hier een aantal praktische tips die je op je eerstvolgende werkdag kan toepassen!

Werksfeer

Veiligheid op het werk is essentieel. “Als medewerkers lijden onder een slechte werksfeer, maken gezellige uitjes dat niet goed”, zegt Evelien Veenman, chief happiness officer Experius. “Het allerbelangrijkst is dat mensen zich op hun werk veilig voelen, dat ze hun collega’s kunnen vertrouwen, dat hun prestaties worden gewaardeerd.”

Stop met roddelen en klagen

Neem (zonder aanleiding) iets lekkers mee of zet bloemen (uit je tuin) neer
Zet een collega in het zonnetje, geef iedere dag een compliment

Werkdruk

“We denken teveel vanuit het economische wereldbeeld. Dat draait om keuzes of-of, terwijl we meer moeten denken in en-en; in inclusiviteit, wat is goed voor ons allemaal. Een cultuur gericht op prestatie of competitie maakt niet gelukkig op de lange termijn. Het gaat eigenlijk altijd ten koste van anderen.”, zegt Leo Bormans.
Bespreek gemaakte fouten met elkaar en zoek gezamenlijk naar oplossingen
Bied je hulp aan bij een collega die het (te) druk heeft
Vraag om hulp als je het zelf (te) druk hebt

Werkoverleg

Werkoverleg is bij uitstek de plek om met elkaar een positieve werksfeer te creëren. Aandacht te besteden aan de onderlinge verbondenheid en met de organisatie(doelen). Maar ook het delen van de dingen waar je tegenaan loopt.
Deel een ervaring die verband houdt met jullie missie / doelen
Besteed aandacht aan elkaar prive-situatie
Stel in het eerstvolgende werkoverleg eens de volgende vragen:
“Wat maakt je blij aan je werk?”
“Waar ben je trots op?”
“Waar ben je dankbaar voor?”
“Waarin heb je vooruitgang geboekt?”

Waardering

Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen is een van onze basisbehoeftes. Ook op het werk kan het krijgen van oprechte waardering medewerkers enorm motiveren en gelukkig maken.
Besteed aandacht aan een collega, toon interesse
Geef een onverwachte (kleine) beloning (als leidinggevende of als collega’s)
Sta stil bij de waarde die werk voor jou persoonlijk vertegenwoordigd

Begin morgen met het vergroten van je (werk)geluk!

Het is wetenschappelijk bewezen dat gelukkige mensen langer en gezonder leven, meer geld verdienen, zich minder ziekmelden, meer betrokken zijn bij het werk en de collega’s en graag een stapje extra zetten in het werk.

Ga eens voor jezelf na wat werk voor jou betekent en welke bijdrage je graag wil leveren. Loop je daarbij tegen problemen aan, bespreek ze met je leidinggevende.
Breng op je eerstvolgende werkdag een van de tips meteen zelf in de praktijk.
Gebruik het werkoverleg om de grotere issues aan de orde te stellen.

Deel dit artikel met je collega’s en je baas.